Fakta och debatt

Att veta är bättre än att tro

Frågor som intresserar mig

Boende och välfärd, bostadsmarknaden, ekonomiska begrepp, värderingar, IT i boendet, jämställdhet, tro och vetande, statistikfrågor, allmän politik, kultur, ungas situation, grundläggande demokratiska fri-och rättigheter plus lite annat som intresserar mig. Innehållet kommer att utvecklas stegvis med allt fler sidor.

Jag är sociolog, har en firma och är momsklassad. Jag är sedan 2010 ordförande i International Union of Tenants (Internationella Hyresgästalliansen), IUT. IUT har 61 olika medlemsorganisationer i 45 olika länder. Huvudkontoret finns i Stockholm och man har även ett kontor i Bryssel. Se www.iut.nu!

Sven Bergenstråhle 

svenbergen@telia.com